Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących obowiązujące w  2018 r.

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna Tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

Wzory sprawozdań z  realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica

Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica

Prawo

Treść uchwały – program Aktywna tablica

Dziennik ustaw